İşletmelerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve ilgili yasal mevzuata göre defterlerinin tutulması, Müşavirliklerinin yapılması ve İhtiyaç duydukları konularda danışmanlığını yapıyoruz.

Bu anlamda hizmetlerimiz;

  • Müşterilerimizin Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yasal defterlerini tutmak
  • Müşterilerimizin ve Mali idarenin ihtiyaç duyduğu Finansal tabloları hazırlamak,
  • Müşterilerimizin Türkiye finansal raporlama standartları ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal raporlarını hazırlamak ve sunmak,
  • Müşterilerimizin çalıştırmış olduğu personellerinin, İş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre bordrolama hizmeti ile diğer yasal bildirim ve işlemlerini yapmak,
  • Müşterilerimizin Muhasebe sistemlerini kurmak, mevcut muhasebe sistemlerini geliştirmek ve işlevselliğini arttırmak,
  • Müşterilerimize muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında mali danışmanlık yapmak,
  • Müşterilerimizin Özel amaçlı denetimlerini yapmak ve denetim sonuçları ile ilgili denetim raporları hazırlamak,
  • Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak gibi kalemleri kapsamaktadır.