İşletmelere,   SGK ve İş hukuku ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yardımcı oluyor ve yasal mevzuat ile ilgili ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapıyoruz.

SGK ve iş hukuku çerçevesinde

  • Müşterilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermelerinin zorunlu olduğu Bildirgelerini düzenlenmek,
  • Müşterilerimizin Personel özlük dosyalarının hazırlanması veya usule uygun oluşturulduğunun denetlenmesi,
  • Müşterilerimizin İnşaat faaliyeti ile ilgili asgari işçilik hesaplamalarının yapılması, raporlanması ve asgari işçilik ile ilgili uzlaşma v.b. konularda danışmanlık yapmak,
  • Müşterilerimizin İş ve sosyal güvenlik hukukunda ihtiyaç duyduğu diğer danışmanlık hizmetlerini yapmak öncelikli hizmetlerimiz arasındadır.