2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

31.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2018 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret  2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir.

1.Brüt Asgari Ücret Tutarı

Uygulandığı dönem Günlük tutar Aylık tutar
01.01.2018 – 31.12.2018 67,65 TL 2.029,50 TL

2.Net Asgari Ücret Hesaplanması

Ödeme/Kesinti Türü 01.01.2018 – 31.12.2018
Brüt asgari ücret 2.029,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 284,13 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 20,30 TL
Gelir vergisi matrahı 1.725,07 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 258,76 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 152,21 TL
Kesilecek gelir vergisi 106,55 TL
Damga vergisi (Binde 7,59) 15,40 TL
Kesintiler toplamı 426,38 TL
Net asgari ücret 1.603,12 TL

3.İşverene maliyetin hesaplanması

Brüt asgari ücret 2.029,50 TL
Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)* 314,57 TL
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2) 40,59 TL
Toplam maliyet 2.384,66 TL

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.