7061 sayılı ”Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki, Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemelerle İlgili Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan 14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile, 7061 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir. Devamını Oku “7061 sayılı ”Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki, Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemelerle İlgili Tebliğ Yayınlandı.”

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirerek ödemeleri sağlanmıştır. Devamını Oku “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.”