Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

Resmi Gazetede yayınlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödemeleri gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirerek ödemeleri sağlanmıştır. Devamını Oku “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.”